Våra uppdrag

Utmaningar och väl fungerande samarbete med uppdragsgivaren ger fortsatt drivkraft och leder till utveckling för båda parter.

Rindi Projektkonsult har erfarenhet från olika uppdrag hos kunder inom områden som järnvägsfordonsteknik, tillverkande industri, telekommunikation och kärnkraft.

Uppdrag

Kund

Uppdragsbeskrivning

Fordonstekniker motorvagnar SJ Ej tillgänglig
Elektronikkonstruktör Bombardier Ej tillgänglig
Huvudprojektledare Regina för Västtrafik Transitio Ej tillgänglig
Huvudprojektledare Regina för Transitio Transitio Ej tillgänglig
Teknisk projektledare Regina för Västtrafik Transitio Ej tillgänglig
Teknisk projektledare Regina för Transitio Transitio Ej tillgänglig
Fordonshandläggare underhåll Bombardier Ej tillgänglig
Kvalitetsansvarig Regina för Västtrafik Transitio Ej tillgänglig
Kvalitetsansvarig Regina för Transitio Transitio Ej tillgänglig
Besiktningsansvarig Regina för Västtrafik Transitio Ej tillgänglig
Projektledare fordonsleverans Regina för SJ SJ Ej tillgänglig
Kvalitetschef Regina för SJ SJ Ej tillgänglig
Fordonsbesiktningar Regina för SJ SJ Ej tillgänglig
Garantihandläggare X60 Transitio Ej tillgänglig
Tillförlitlighetsförbättring X11-X12 DSB Ej tillgänglig
Projektledarutbildning AQ Plast Ej tillgänglig
Projektledare uppgradering Forsmark Forsmark Ej tillgänglig
Haveriutredning Euromaint Ej tillgänglig
Verksamhetsutveckling underhåll Västtrafik Ej tillgänglig
Framtagning av underlag för hjärtstartare för järnvägsfordon Transitio Ej tillgänglig
Huvudprojektledare för X15p för Roslagsbanan SLL Ej tillgänglig