Om oss på Rindi Projektkonsult

Vår vision är att vara den naturliga konsultpartnern för strategiskt och operativt viktiga uppdrag.

Vi sätter stort värde på våra projektledare och konsulter. En avgörande aspekt när vi tillsätter konsulter är att kompetensen måste synkroniseras mot det specifika uppdragets behov. Vi strävar efter att genomföra uppdragen processorienterat med anpassad metodik för att resultatet skall bli bestående för kunden.

Vi erbjuder relevant kompetens inom områden som järnvägsfordonsteknik, tillverkande industri och kärnkraft. Huvudinriktningen inom företaget är projektledning för anskaffning och förvaltning av järnvägsfordon samt verksamhetsutveckling och processförbättring.

Vi är ett modernt och dynamiskt växande företag som levererar förstklassig kompetens inom projektledning och konsultverksamhet. Vid specifika uppdrag som kräver särskilda kompetenser utanför vår huvudinriktning kan vi genom vårt nätverk och våra samarbetspartners erbjuda rätt kompetens för de flesta uppdrag.

Vår vision är att vara den naturliga konsultpartnern när hög kompetens och erfarenhet krävs för strategiskt och operativt viktiga uppdrag.

Affärsidén grundar sig på en enkel och tydlig värdegrund, nämligen att det krävs kompetenta individer med rätt erfarenhet för att göra ett bra jobb, dessa individer finner stimulans med uppdraget där personligt engagemang och beslutsamhet inför uppgiften infinner sig. Rindi Projektkonsults personal ska kännetecknas av att vara uttalat kompetenta, personifiera engagemang och beslutsamhet inför uppgiften. Med dessa värdegrunder som utgångspunkt kommer Rindi Projektkonsult;

Att, erbjuda förstklassig kompetens till företag för att lösa komplicerade uppgifter och problem.

Att, tillgodose kundens alla krav genom företagets flexibilitet, hög kompetens och rätt erfarenhet.

Att, erbjuda effektiva lösningar för stora såväl som små uppdrag.

Att, genomföra uppdrag processorienterat och med anpassad metodik.