Kontakt

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow delade upp behov som bristbehov och växtbehov, för oss börjar det med ett samtal och ett möte.

Rindi Projektkonsult AB

Adress: Ängsgärdsgatan 4, SE-721 30 Västerås
Telefon: +46 70 787 72 95
Org: 556771-1303
E-post: info@rindipk.se

Kontoret

Håkan Wallin

Håkan Wallin

VD
Telefon: +46 70-7780363
E-post: hakan.wallin@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Projektledare och elektroingenjör med fokus på kraftelektronik och drivsystem för järnvägsfordon. Erfarenheterna inom huvudområdet inkluderar både uppstart och genomförande av utvecklingsprojekt samt hantering av eftermarknad med underhåll och projektavslut gentemot slutkund.


Rolf Olsson

Rolf Olsson

Senior projektkonsult och partner
Telefon: +46 70 787 72 95
E-post: rolf.olsson@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Teknologie doktor inom projektledning och risk management. God erfarenhet från ledande befattningar inom industri med tyngdpunkt på projektledning och verksamhetsutveckling inom järnvägsbranschen.


Lisa Dyrberg

Anette S Nilsson

Back Office Manager
Telefon: +46 76 943 52 95
E-post: anette.s.nilsson@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Redovisningsekonom med bred erfarenhet av redovisning, administration, personal och löner. Internt ansvarig för ekonomi, löner och administrativa frågor som rör företagets verksamhet.


Stefan Edgert

Stefan Edgert

Senior projektkonsult och partner
Telefon: +46 76 586 52 95
E-post: stefan.edgert@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Projektledare och ingenjör med god erfarenhet av ledande befattningar inom flera olika branscher. Leder projekt eller program för såväl fordonsanskaffning, fordonsupprustning och verksamhetsutveckling. Relevanta erfarenheter av framtagning eller förbättring samt införande av koncept eller processer för olika verksamheter.


Marco Lara

Marco Lara

Senior projektkonsult
Telefon: +46 70-791 23 12
E-post: marco.lara@rindipk.se

Kreativ och driftig Senior systemingenjör med lång erfarenhet av integration, funktion och kvalitetssäkring av system för spårgående fordon. Flera år teknisk erfarenhet i system som Högspänning, Hjälpkraft, Broms, Tryckluft, Hydraulik, Värme och ventilationssystem, Koppel samt Datorsystem, med djupare kunskap i MITRAC baserade närverk..


Margita Ferrell

Margita Ferrell

Projektkonsult
Telefon: +46 72-252 02 95
E-post: margita.ferrell@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Ekonomikunnig administratör med bred erfarenhet av olika administrativa uppgifter. Är den som upprätthåller struktur och ordning samt ser till att resultat levereras.


Jens Levén

Jens Levén

Projektkonsult
Telefon: +46 76 946 52 95
E-post: jens.leven@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Kvalificerad fordonstekniker och delprojektledare med erfarenheter av uppdrag hos fordonsleverantör och fordonsoperatör. Bred teknisk kompetens med fokus på nyproduktion, ombyggnad, kvalitetssäkring och underhåll av fordon. Behärskar ett flertal förekommande system för administration av fordonsdata.


Mikael Thessén

Mikael Thessén

Senior Projektkonsult
Telefon: +46 70-7435295
E-post: mikael.thessen@rindipk.se
Personlig profil: linkedin

Kvalitets- och projektledare inom tågbranschen med mångårig erfarenhet. Goda meriter som leverantörs- och kundrepresentant på ledande befattningar i moderna fordonsleveransprojekt med fokus på hög leveranskvalitet och låga livstidskostnader.