Hur vi jobbar

Vi har ett processorienterat angreppssätt och utgångspunkten att alla uppdrag är unika.

Vi erbjuder kompetens inom flera områden som järnvägsfordonsteknik, tillverkande industri, telekommunikation och kärnkraft. Huvudinriktningen inom företaget är projektledning för anskaffning, förvaltning och ombyggnad av järnvägsfordon. Vi genomför verksamhetsutveckling och processförbättring av företagets strategiska och operativa processer.

I våra uppdrag använder vi anpassade projektmodeller som ger struktur, fokus på affärsmässigheten, ett gemensamt språk med tydliga roller och processer. För att erhålla rätt effekt, bygga kompetens och efterlämna ett bestående resultat strävar vi efter att anpassa projektmetodiken i samråd med uppdragsgivaren.

Normalt används en gatebaserad projektmodell så som PROPS eller DMIIES. Det är uppdragens karaktär som styr valet av projektmodell och hur denna ska tillämpas.

En utgångspunkt är att alla projekt och uppdrag är unika. Därför lägger vi stor vikt vid att förstå de unika förutsättningarna som gäller för respektive uppdrag när projektdefinition, mål och strategi utarbetas.

När vi tillsätter en konsult för ett uppdrag är det viktigt för båda parter att förutsättningarna inför uppdragets genomförande specificeras.

Vår grundtanke är att projektledningskonsulter inte ska ses som vilken konsult som helst. Det finns, för ofta, ett gap mellan behovet i ett projekt och kompetensen som tillsätts för uppdraget.

Rindi Projektkonsult sätter stort värde på yrket projektledare. Företagets anställda måste uppfylla flertalet kriterier som är viktiga för att effektivt kunna verka som projektledare i olika kategorier av projekt.

En viktig aspekt är att utvärdera vilken uppgift som det specifika uppdraget kräver av projektledaren. Uppgiften skiljer sig mellan olika projekt varför behov och kompetens måste vara synkroniserade.