Våra erbjudanden

Vi strävar efter en dynamisk utveckling där konsulter med rätt förutsättningar möter målsättningen för uppdragen.

Utvecklingsprojekt – Öka tågens tillgänglighet i trafik.
ARGOS-System, vägen till ökad fordonstillgänglighet.

Ett stort problem för tågtrafiken, främst i vilttäta områden, är kollisioner med älg, ren och annat större vilt. Kollisioner leder ofta till skador på tågen med omfattande reparationer som följd. I vilttäta områden kolliderar i snitt varje tåg 3-4 ggr/år med större vilt. Statistik visar att i 60% av reparationerna tar det 1-5 dagar och i 25% av fallen så lång tid som 6-20 dagar att reparera fordonet.

Transitio och företaget Rindi Projektkonsult har sedan en tid tillbaka ett gemensamt utvecklingsprojekt för att minska antalet viltolyckor. En värmekamera detekterar vilt i närheten av spåren och med hjälp av ett bildbehandlingsprogram analyseras informationen och varnar föraren via en display i förarhytten. Systemet, som heter ARGOS, hjälper framförallt föraren i nedsatt sikt och mörker att tidigt identifiera vilt så att kollisioner kan undvikas. Systemet varnar även för annat som avger värme såsom bilar och traktorer m.m. Tester har genomförts i mindre skala med gott resultat och ska nu genomföras som en fullskalepilot. Testet kommer att göras på ett av Transitios tåg som går i daglig trafik i Norrtågs trafiksystem.

 • Om vi som fordonsägare kan medverka till att minska kollisioner med vilt och därmed öka tillgängligheten på tågen, så vill vi självklart göra det. Projektet och tekniken är så intressant att vi vill prova systemet i daglig drift, säger Stefan Kallin Vd, AB Transitio.
 • När ARGOS-systemet som utvecklingsprojekt går i mål kommer det att på ett positivt sätt att bidra till bättre förutsättningar för att minska antalet viltolyckor och därmed öka tillgängligheten av tåg. Något vi på Rindi Projektkonsult brinner för, säger Rolf Olsson Vd.

Rindi Projektkonsult är specialiserade på projektledning. Vi erbjuder konsulter för ledning av huvudprojekt och delprojekt samt resurskonsulter för specifika roller i projekt- och linjeverksamhet.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

Verksamhets och processförbättring

Vi genomför verksamhetsutveckling och processförbättring enligt metodikerna TQM, LEAN och Six Sigma. Vi kan även erbjuda införande av ledningssystem och utbildning inom projektledning och kvalitetsledning.

Projektledning

Vi har projektledare för både stora och små projekt. Vår samlade erfarenhet från olika branscher och teknikområden skapar flexibilitet och bidrar till att vi effektivt löser olika projekt både nationellt och internationellt.

Tekniska specialister

Behöver ni teknisk kompetens för delprojekt eller för att stödja linjeverksamhet. Våra ingenjörer och tekniker har god erfarenhet av t.ex. järnvägsfordonsteknik, fordonsteknik, konstruktion, teknisk utredning och haveriutredning.

Kvalitetsledning och besiktningsverksamhet

Vi har stor erfarenhet av att erbjuda resurser för kvalitetsledning av leverans- och ombyggnadsprojekt. Genom vårt modulbaserade och processorienterade koncept för kvalitetsledning och kvalitetssäkring skapar och säkerställer vi rätt kvalitet för projekt, processer och fordon med fokus på livstidskostnader (LCC).

Fordonsdata och garantihantering

Vi erbjuder analys av fordonsdata för underhållsplanering och garantihantering vilket är viktiga områden för att kontrollera livscykelkostnaden (LCC) för ett fordon eller system. Vi erbjuder även helhetsåtaganden där våra konsulter hanterar det operativa arbetet mellan fordonsägare, leverantör och underhållare.

Produktions- och underhållsledning

Vi har resurserna för att leda arbetet vare sig det gäller upprustning av fordon eller periodisk översyn och uppdatering av underhållsscheman då fordon åldras och kräver förändrad tillsyn för att klara omloppen.

Vi erbjuder relevant kompetens inom flera områden som järnvägsfordonsteknik, tillverkande industri, telekommunikation och kärnkraft. Huvudinriktningen inom företaget är projektledning för anskaffning, förvaltning och ombyggnad av järnvägsfordon samt verksamhetsutveckling och utbildning enligt LEAN, Six Sigma, projektledning och risk management.

Tågbranschen

Projektledning, kvalitetsledning, underhållsledning, garantihantering, process- och verksamhetsutveckling.

Process- och tillverkande industri

Projektledning, produktionsledning, underhållsledning, process- och verksamhetsutveckling.

Fordonsindustri

Vi har erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling inom området.

Telekommunikation

Projektledning, produktledning och verksamhetsutveckling.

Kraftbolag

Projektledning och processförbättringar.

Tågprojekt

Vår tyngdpunkt ligger inom tågbranschen där vi har mycket goda erfarenheter. Vi har vi utvecklat modulära koncept som vi med flexibilitet kan integrera med vald projektmodell för anskaffning, förvaltning och ombyggnad av fordon.

Chart1
Chart2
Chart3

För uppdragsgivaren i ett fordonsanskaffningsprojekt kan vi erbjuda

Framtagning av underlag för avtal inom områden som funktionskrav, teknisk design, produktion, kvalitetssäkring, teknisk provning, uppföljning av tillförlitlighet och underhåll inklusive garantihantering fram till slutgodkännande.

Ett unikt koncept för kvalitetssäkring av fordonsleverans som med framgång används vid anskaffning av SJs nya snabbtåg (SJ3000) och för närvarande används hos AB Transitio vid anskaffning av nya Regina fordon till Västtrafik.

Huvud- och delprojektledare för stora och små uppdrag. Vid behov tar vi ett helhetsansvar för det kommersiella projektet och driver projektet utifrån avtal och myndighetskrav fram tills att fordonen är trafiksatta.

Vår personal har kompetens inom tågbranschen med erfarenheter som till exempel

 • Kommersiell projektledning för anskaffningsprojekt
 • Projektledning samtliga tekniska delområden fram till övertagande av fordon
 • Teknisk projektledning för system och teknisk provning
 • Kvalitets och revisionsledning omfattande projekt, leverantörssäkring och besiktning av fordon
 • Garantihantering och uppföljning av fordonsstatus
 • Fordonsförvaltning och avtalsuppföljning
 • Underhåll och upprustning av fordon
 • Funktionsprovning och kvalificerad felsökning
 • Haveriutredningar
 • Vi har erfarenhet av de flesta förekommande fordon inom branschen

 • Regina X50-53
 • Regina X55
 • X60-62
 • X2
 • X11-14
 • OTU, Itino
 • X40
 • RC, Electrostar, Turbostar
 • ET 422, VT611-612